.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Alimentatie

Naast een scheiding wordt er dikwijls een alimentatierecht cq. -plicht uitgesproken.

Niet zelden zal degene op wie de alimentatieverplichting rust, de schijn willen wekken onvermogend te zijn. Hiermee wil de ex-partner onder de betalingsverplichtingen uitkomen.

Hierbij kunnen wij u te hulp schieten om aan te tonen dat de ex-partner over voldoende financiële middelen beschikt om de alimentatieplicht na te komen.

Het kan ook voorkomen dat een partneralimentatie netjes door u wordt voldaan, maar dat er een vermoeden bestaat dat uw ex-partner inmiddels samenwoont met een nieuwe partner.

OTDB.nl brengt het vermogen in kaart en onderzoekt de huidige burgerlijke staat