.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Bezoekrecht

Scheiden doet lijden.

Niet zelden zal in een echtscheidingsprocedure het hoederecht over de kinderen exclusief aan één der partners worden toevertrouwd. Onder bepaalde voorwaarden kan de rechter echter instemmen met een bezoekrecht voor de andere partner. Het spreekt voor zich dat van deze gunstmaatregel misbruik kan worden gemaakt.

OTDB.nl verifieert of de spelregels worden nageleefd.