.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Computergedragsanalyse

Informatica is de norm geworden in elk gezin. Iedereen heeft wel een computer en internetaansluiting. Hierdoor kan iedereen op tour gaan op het "world wide web".

De "volwassenensites" nemen de overhand waardoor er niet meer aan voorbij gekeken kan worden door de gebruiker. De kloof is zeer klein geworden zodat een "virtueel bezoekje" aan zulke "adultssites, oftewel sexsites" haast de normaalste gang van zaken is geworden.

Vele echtelieden of ouders maken zich zorgen over het surfgedrag van hun partner en/of kinderen.

 

OTDB.nl kan u hierbij helpen door een softwareprogramma (spyware) aan te bieden dat u een zeer gedetailleerd overzicht geeft van 'elke' aanslag die de gebruiker op zijn toetsenbord uitvoert.

Zo weet u precies met wie en wat uw kind of partner chat, mailt of welke internetsites deze bezoekt.