.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Vriendenkring

Het is algemeen geweten dat de adolescentiejaren een belangrijke invloed uitoefenen op de latere levenswandel. Diverse stoorzenders kunnen mede het karakter en de ruggengraat van uw kind bepalen. Enkele voor de hand liggende fenomenen betreffen spijbelen, bendevorming, vandalisme, handtasdiefstal, drughandel, e.d. Vele van deze feiten worden strafrechtelijk beteugeld en kunnen aanleiding geven tot uw burgerlijke aansprakelijkheid. Middels discrete observatie brengt het kantoor de vriendenkring alsook de naschoolse activiteiten in kaart.

Het kantoor deelt uw zorg voor een goede opvoeding.