.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Zakelijk onderzoek

Een bedrijfsonderzoek is gericht op het achterhalen van de ware toedracht van een (crimineel) incident waarmee een onderneming wordt geconfronteerd. Dergelijk re-actief onderzoek wordt opportuun geacht bij een vermoeden van benadeling door onrechtmatige activiteiten van diverse aard (bvb. diefstal, fraude, namaak, oplichting, contractbreuk, bedreiging en afpersing).

Het kantoor schetst een transparant beeld van de zich afgespeelde feiten; dergelijk bewijsmateriaal kan vervolgens door de onderneming worden aangewend in een civielrechtelijke - en/of strafrechtelijke procedure (mèt de mogelijkheid tot maximale restitutie van de geleden schade). Tevens kan het management gerichte maatregelen nemen teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen.

Fraude

oplichting

contractbreuk

opsporen

bedreiging

afpersing