.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Buitendienstmedewerker

Het werken als buitendienstmedewerker levert voor de betrokkenen enkele niet te miskennen voordelen op. De werknemer geniet een bepaalde vrijheid en ongebondenheid en heeft soms de mogelijkheid onkostennota's in te brengen.Deze privileges mogen niet misbruikt worden.

Helaas is reeds meermaals vastgesteld dat net hier het schoentje wringt: afspraken met klanten worden niet nageleefd, prestatiebladen worden gemanipuleerd, arbeidsprestaties worden voor een concurrerend bedrijf geleverd of irreële onkostennota's worden ingebracht.

OTDB.nl kan u een gedetailleerd observatieverslag verschaffen om hiermee een controle uit te voeren op de ingeleverde prestatiebladen van betrokken medewerker.

OTDB.nl controleert de rendabiliteit van uw buitendienst personeel.