.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Concurrentiebeding

Het concurrentiebeding is een clausule waarbij de werknemer zich verbindt om, bij zijn vertrek uit de onderneming, geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen, als loontrekkende of als zelfstandige, waardoor hij de mogelijkheid heeft om die onderneming nadeel te berokkenen.

De werknemer die het concurrentiebeding overtreedt, moet de compensatoire vergoeding terugstorten aan de (ex-)werkgever. Daar bovenop moet de werknemer een bedrag gelijk aan die vergoeding betalen aan de (ex-)werkgever.

OTDB.nl kan het bestaan van een eigen handeltje of het werken in vast dienstverband voor een concurrerend bedrijf vaststellen..

OTDB.nl verschaft aan de hand van een deskundige observatie duidelijkheid aan u.