.,
.

085-004 3228
info@otdb.nl

Contraspionage

Het fenomeen bedrijfsspionage kan het best worden omschreven als "het heimelijk vergaren van gegevens bij een bedrijf met het oogmerk een zo volledig mogelijk inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en de bedoelingen van de concurrent, om zo het eigen beleid te kunnen bepalen".

OTDB.nl kan door gebruik te maken van een professioneel dienstenpakket deze ontwikkeling laten stoppen.

OTDB.nl waakt over uw interne bedrijfskeuken.